site_title
STRONA GŁÓWNA separator separator warto wiedzieć
W roku szkolnych 2019/20 proponujemy kształcenie w technikach i branżowej szkole I stopnia. Kierunki kształcenia w obu typach szkół są zbieżne, co daje możliwość zmiany typu szkoły (przeniesienie z technikum do branżowej szkoły) w razie niepowodzeń lub sytuacji losowych, bez konieczności powtarzania roku.

Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach szkolnych oraz w patronackich zakładach pracy. I tak np. firma IGLOO Producent Urządzeń Chłodniczych dla handlu i gastronomii już od 2 lat pomaga kształcić uczniów w zawodzie ślusarz(spawacz). Ponadto, przy współpracy z nowoczesnym zakładem pracy – Firmą Meblową Nawrocki, tworzymy klasę patronacką kształcącą w zawodzie stolarz.

W szkole funkcjonują również odziały wielozawodowe. W tym przypadku uczeń zawiera z wybranym pracodawcą umowę o pracę i staje się młodocianym pracownikiem kształcąc się w wybranym przez siebie zawodzie rzemieślniczym.

Szkoła realizuje szereg programów unijnych i podejmuje działania własne w zakresie organizacji dodatkowych kursów kwalifikacyjnych i doskonalących. Uczniowie mają możliwość jeszcze w trakcie edukacji zdobywać dodatkowe uprawnienia, nabywać nowe umiejętności i doświadczenie zawodowe potrzebne na rynku pracy.

W przyszłości zamierzamy otworzyć Branżową szkołę II stopnia. Naszą ofertę budujemy w taki sposób, aby absolwenci Branżowej szkoły I stopnia mogli kontynuować edukację w wybranym wcześniej zawodzie.

W roku szkolnym 2019/2020 uruchamiamy również rekrutację do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Jest to doskonała propozycja dla osób, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową i chciałyby uzupełnić swoje wykształcenie, jednocześnie nie rezygnując z pracy zawodowej. Nauka w szkole trwa 2 lata i jest bezpłatna. Ukończenie liceum pozwala na uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Zapraszamy gimnazjalistów i uczniów klas trzecich zasadniczych szkół zawodowych do zapoznania się z naszą ofertą.


Posiadamy nowoczesne pracownie specjalistyczne:
komputerowe:
 • pracownia diagnostyki
 • pracownia sieciowych systemów operacyjnych
 • pracownia wspomagania projektowania
image
image
image
mechatroniczne:
 • pracownie urządzeń mechatronicznych
 • pracownia robotyki i układów manipulacyjnych
 • pracownia hydrauliki
image
image
image
elektryczno-elektroniczne:
 • pracownia układów i urządzeń elektronicznych
 • pracownia maszyn i napędów elektrycznych
image
image
image
mechaniczne:
 • pracownia projektowania CAD-CAM
 • pracownia samochodowa
 • pracownia obrabiarek
 • spawalnia
 • pracownia CNC
image
image
image
gastronomiczne:
 • pracownia obsługi konsumenta
 • pracownia technologiczna
image
image
image
budowlane:
 • pracownia technologiczna
 • pracownia komputerowego wspomagania projektowania
image
image
image
geodezyjne:
 • pracownia geodezyjna
 • laboratorium instrumentów geodezyjnych
image
image
image
Nasi partnerzy w kształceniu zawodowym:


zobacz wszystkie firmy, które zatrudniają naszych uczniów
Programy, z których korzystamy (m. in.):
 • pakiet Adobe Web Premium (Photoshop, Flash, Illustrator...)
 • Corel Draw
 • Autocad
 • Adobe inDesign
 • Rodos
 • WinKalk, Mikromap
Wybrane organizacje uczniowskie i koła zainteresowań:
 • Samorząd Uczniowski
 • kabaret
 • PCK, HDK
 • Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne "TRAMP"
 • koło Sportów Obronnych
 • Klub Europejski
 • szkolny zespół muzyczny
 • koło fotograficzne
 • SKS - szkolne ligi, koło wspinaczkowe