site_title
panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon  panel_icon
STRONA GŁÓWNA separator INFORMACJE separator aktualności
27
03-2020
PRÓBNA MATURA
JERZY SOSKA
W nawiązaniu do informacji MEN i CKE w sprawie próbnego egzaminu maturalnego www.gov.pl ustalam, co następuje:
 1. Szkoła przystępuje do organizacji próbnego egzaminu maturalnego, który odbędzie się w dniach 02.04 - 07.04 .2020 roku zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w informacji MEN.
 2. Za pośrednictwem wychowawców zadeklarujecie gotowości przystąpienia do próbnego egzaminu maturalnego, którzy poinformują mnie o tym poprzez e-dziennik do 30.03 (poniedziałek) do godz. 10.00.
 3. Uczniowie, którzy zadeklarują udział w egzaminach będą w dniach: 2.04 (czwartek), 3.04 (piątek), 6.04 (poniedziałek) zwolnieni z zajęć ZN (zdalnego nauczania).
 4. W dniu 7.04 ( wtorek) zwolnieni z uczestnictwa w ZN będą uczniowie piszący egzaminy od godz.9.00 z przedmiotów wybranych (biologii lub wos).
 5. Po pobraniu materiałów ze strony OKE, będziecie rozwiązywać zadania w czasie jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na danym egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w formie pliku w edytorze tekstów.
 6. W przypadku problemów z łącznością z Internetem możecie wydrukować arkusz i nanosić na nim odpowiedzi lub rozwiązać zadania na przygotowanych kartkach papieru.
 7. Nauczyciele przedmiotów maturalnych, najpóźniej do 31 marca, poinformują Was o sposobie:
  1. przesyłania swoich rozwiązań,
  2. sprawdzania egzaminów,
  3. udzielania informacji zwrotnej o wyniku egzaminu,
  4. przekazania informacji zbiorczej zespołom oddziałowym.
Drodzy maturzyści, zachęcam Was do podjęcia tej próby, do samodzielnego pisania, do zapoznania się z informacją zwrotną, którą otrzymacie od nauczycieli uczących.

Wierzę, że pomimo przeciwności trenujecie - przygotowujecie się do matury. Pamiętajcie, że próbna matura to tak jak sparing z dobrym zespołem, z wymagającym przeciwnikiem, którego nie zastąpi żaden nawet najlepszy trening.

Licząc na pozytywny odzew, pozdrawiam Was serdecznie.
25
03-2020
WSPARCIE DLA UCZNIÓW
BIBLIOTEKA SZKOLNA
25
03-2020
DYŻURY TELEFONICZNE PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGA, BIBLIOTEKI I ŚWIETLICY
MAŁGORZATA BIELAWSKA-WOŁEK
Od 25 marca do świątecznej przerwy wielkanocnej (9.04) szkoła oferuje uczniom i rodzicom wsparcie oraz pomoc w organizacji zdalnego nauczania.
Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów telefonicznych, które będą pełnione w godzinach 9.00-12.00.

Pedagodzy szkolni:
1. 25.03.- środa – Marzena Dzień
2. 26.03.- czwartek – Małgorzata Bielawska-Wołek
3. 01.04 - środa – Marzena Dzień
4. 06.04 – poniedziałek – Małgorzata Bielawska-Wołek
Numer telefon do kontaktu: 14 68 64 042

Psycholog szkolny i doradca zawodowy Elżbieta Wojnowicz:
1. 27.03 - piątek
2. 03.04 - piątek
Numer telefon do kontaktu: 14 66 32 639

Świetlica szkolna:
1. 30.03 – poniedziałek – Jadwiga Jemioło
2. 02.04 – czwartek – Anna Rudnik
3. 03.04 – piątek – Jadwiga Jemioło
4. 08.04 – środa – Anna Rudnik
Numer telefonu do kontaktu: +48 601 990 652

Biblioteka szkolna:
26.03 – czwartek – Iwona Franczyk
31.03 – wtorek, w tym dniu będą odbywać się telefoniczne konsultacje z mgr Ewą Kłuś dla uczniów korzystających z zajęć rewalidacyjnych
02.04 – czwartek – Iwona Franczyk
07.04 – wtorek, w tym dniu będą odbywać się telefoniczne konsultacje z mgr Ewą Kłuś dla uczniów korzystających z zajęć rewalidacyjnych
Numer telefonu do kontaktu: +48 601 990 652
24
03-2020
ZARZĄDZENIE NR 18/2019/2020
JERZY SOSKA
Zarządzenie Dyrektora ZSTiB w Brzesku w sprawie organizacji realizacji zadań Szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia” wydanym na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

PEŁNA TREŚĆ ZARZĄDZENIA
21
03-2020
SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE
JERZY SOSKA
W dniu 20.03.2020 br.) Rząd RP i MEN przedłużyli zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych do 14 kwietnia 2020 r. (czyli do Wielkanocnej przerwy świątecznej).

Przez ten okres nauczyciele będą prowadzili zajęcia zdalnie korzystając z komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej www.gov.pl przygotowuję Zarządzenie określające kontynuowanie realizacji kształcenia na odległość.

W trakcie prowadzonych zajęć będzie realizowana podstawa programowa z większości przedmiotów wg. zmodyfikowanego planu nauczania. Zajęcia będą miały też charakter powtórzeniowy, utrwalający materiał, będą służyły wyrównaniu braków.

Egzaminy: maturalny oraz zawodowy - nie zostały odwołane.

Szkoła pracuje w bardzo ograniczonym zakresie – niemniej w każdym dniu funkcjonuje sekretariat szkoły, gdzie można telefonicznie i mailowo zgłaszać sugestie oraz uzyskać niezbędne informacje.

Jest to czas wielkiej próby i wyzwań, również i dla naszej szkolnej społeczności. Niemniej wyrażam przekonanie, że damy radę bo kto jak nie MY "ZIELONKA".

Pozdrawiam Wszystkich ciepło i serdecznie mając nadzieję, że po Świętach Wielkanocnych będziemy mogli się spotkać.